06 45 89 65 69

Gun jezelf (weer) plezier in je werk

ALS ORGANISATIE MOET JE NU BEZIG ZIJN OM MORGEN NOG RELEVANT TE ZIJN

Toenemende concurrentie, flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering zorgen er voor dat je je als organisatie steeds opnieuw moet afvragen of je nog van waarde bent voor je klanten. En dit geldt zeker ook voor je medewerkers.

Het is verstandig dat medewerkers van tijd tot tijd stil staan bij wat ze nu doen: Wat is mijn kracht? Wat kan ik bijdragen? Wat is mijn toegevoegde waarde? Geeft het mij nog voldoening? Doe ik nog de dingen waar ik plezier aan beleef? Ontwikkel ik mezelf zodat ik duurzaam inzetbaar blijf?

Het is steeds meer van belang dat medewerkers, in het kader van duurzame inzetbaarheid, een helder beeld van hun eigen toekomst hebben. Dat ze weten wat hiervoor nodig is om dit te realiseren en om voldoening en plezier in het werk te blijven houden. Investeer als werkgever in de inzetbaarheid en zelfmanagement van medewerkers! Door medewerkers zelf verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen loopbaan, ontwikkeling van kwaliteiten en persoonlijke groei.

En dat hoeven ze niet alleen te doen. Want vergis je niet, dit zijn niet de makkelijkste vraagstukken. Ik help medewerkers hiermee als loopbaancoach. Stap voor stap zet ik medewerkers (weer) in hun kracht. Ze ontwikkelen een helder beeld van de gewenste toekomst waarin ze zelf de regie (her)pakken en gericht werken aan hun ontwikkeling en eventuele veranderingen in hun loopbaan.

Wat levert het jouw organisatie op als medewerkers met mij in gesprek gaan:

  • Medewerkers die zelf initiatief nemen vanuit intrinsieke motivatie
  • Resultaatgerichte medewerkers die een verantwoordelijke houding aannemen
  • Medewerkers die zich gezien en gehoord voelen
  • Medewerkers waar afspraken mee gemaakt kunnen worden over de toekomst
  • Medewerkers die weten wat belangrijk voor hen is en wat hiervoor nodig is. Nu en op lange termijn
  • Medewerkers die hierover met de organisatie in gesprek willen
  • En niet te vergeten: kostenbesparing op gebied van: nutteloze opleiding, disfunctioneren, exit-trajecten en onnodig langdurig verzuim.

Ik kan jouw medewerkers op de onderstaande drie manieren 1-op-1 ondersteunen:

Wil je jouw medewerkers prikkelen/activeren om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid, biedt dan proactief de Workshop Loopbaan APK. Klik hier

Mid career check up

Waar sta ik? Doe ik nog hetgeen wat bij mij past en waar ik plezier aan beleef? Wat is mijn kracht? Waar wil ik over 5 jaar staan? Leven deze vragen bij jou en wil je vol energie, vertrouwen en plezier aan de slag gaan met het duurzaam vormgeven van jouw loopbaan? Ga dan terug naar de basis en start met het loopbaancoachingstraject van 6 gesprekken.

Wil je meer weten? Klik hier

Personal coaching

Je doet wat je wilt doen! Je zit helemaal goed op je plek en je hebt geen behoefte aan een andere baan of omgeving. Toch loop je soms tegen zaken aan of krijg je te maken met situaties of met mensen die je voor een uitdaging stellen. Personal coaching helpt jou krachtiger, doelgerichter en effectiever te functioneren.

Wil je meer weten? Klik hier

Loopbaanpitsstop

Je wilt graag een keer sparren met een onafhankelijk persoon over waar je nu staat in je loopbaan. Je hebt niet de behoefte aan een traject en je hebt eigenlijk ook niet echt een issue. Maar je hebt wel de behoefte om even een pas op de plaats te maken. Dan is de Loopbaanpitsstop ideaal voor jou.

Wil je meer weten? Klik hier

Remco, customer experience manager

" Dankzij dit traject is voor mij helder geworden in wat voor soort omgeving ik het liefste wil werken en wat mijn persoonlijke rol daarin bij voorkeur zou moeten zijn. ""